27 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมศึกษาสัญจร "ต้นแบบรุ่น 5 ศึกษาสัญจร เรียนรู้...ปฏิบัติจริงบนฐานพอเพียง"