หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดพัทลุง


 • หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดพัทลุง
  ผลิตภัณฑ์
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  กรงนก
  กลุ่ม : กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านทำกรงนก
  ผู้นำกลุ่ม : นายณัฐพงศ์ กล่ำมาศ
  ที่อยู่ :  62 หมู่ที่ 10 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
  โทรศัพท์ :  074-618583
  กระชอน กลุ่ม :  สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมใจ นุ่นยัง
  ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านควนน้อย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-622056, 01-7387358
  กระเช้า กลุ่ม :  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางอุบล รักษ์จุล
  ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ :  074-693002
  กลุ่ม : กลุ่มสตรีสหกรณ์ควรขนุน
  ผู้นำกลุ่ม : คุณหนูชีพ จันทวิเศษ
  ที่อยู่ : 49 หมู่ 3 บ้านหัวลาน บ้านคานพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน 93150
  โทรศัพท์ : 074-685245,074-685078
  กระบุง กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางแคล้ว ยอมรัญจวน
  ที่อยู่ : 316 หมู่ 5 บ้านปลายสอก ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-685186, 09-2972378
  กระปุกออมสินกะลามะพร้าว กลุ่ม : 
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : -
  กระเป๋า กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางแคล้ว ยอมรัญจวน
  ที่อยู่ : 316 หมู่ 5 บ้านปลายสอก ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-685186, 09-2972378
  กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางอุบล รักษ์จุล
  ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-693002
  กลุ่ม : กลุ่มสตรีสหกรณ์ควนขนุน
  ผู้นำกลุ่ม : คุณหนูชีพ จันทวิเศษ
  ที่อยู่ : 49 หมู่ 3 บ้านคานพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน 93150
  โทรศัพท์ : 074-685245, 074-685078
  กระเป๋าพลาสติก กลุ่ม : กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
  ผู้นำกลุ่ม : นางไว หยูทอง
  ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน
  โทรศัพท์ : 01-4784202
  กระเป๋าลูกปัด กลุ่ม : -
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 454/1 หมู่ 5 บ้านปลักปอม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด 93160
  โทรศัพท์ : 074-632381,695482(สนง.พชอ.)
  กระเป๋าสายรูด กลุ่ม : กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านวังเลน
  ผู้นำกลุ่ม : นางถวิล จันทุง
  ที่อยู่ : 13 หมู่ 6 บ้านปากเหมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม 93110
  โทรศัพท์ : 09-8794895
  กระเป๋าหูไม้ กลุ่ม : กลุ่มสตรีสหกรณ์หมู่ 3
  ผู้นำกลุ่ม : คุณชุลี ศรีช่วย
  ที่อยู่ : 111 หมู่ 3 บ้านบน ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93150
  โทรศัพท์ : 06-2929812 , 074-685300
  กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางอุบล รักษ์จุล
  ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-693002
  กล้วยกรอบแก้ว กลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเลียบพัฒนา
  ผู้นำกลุ่ม : นางพริ้ม พวงแก้ว
  ที่อยู่ : ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ :  074-618086
  กลุ่ม : ทำขนมชนิดต่าง ๆ
  ผู้นำกลุ่ม : นางปรีดา เสนอินทร์
  ที่อยู่ : 61 หมู่ 5 ต.ดอนทราย ถนนสายเอเชียกรุงเทพฯ-พัทลุง
  โทรศัพท์ : 073-212065
  กล้วยฉาบ กลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง หมู่ 7
  ผู้นำกลุ่ม : นางจำเนียร เลื่อนแก้ว
  ที่อยู่ : 82/1 หมู่ 7 ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-671457, 06-2995325
  กลุ่ม : กลุ่มกล้วยฉาบแม่แดง
  ผู้นำกลุ่ม : นางบุญ มหาสุวรรณ์
  ที่อยู่ : 33/4 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 074-611750
  กล่องอเนกประสงค์/กล่องทิชชู่ กลุ่ม : กลุ่มสตรีสหกรณ์หมู่ 3
  ผู้นำกลุ่ม : คุณชุลี ศรีช่วย
  ที่อยู่ : 111 หมู่ 3 บ้านบน ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93150
  โทรศัพท์ : 06-2929812 , 074-685300
  กะหรี่ปั๊บไส้หวาน กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาอาชีพทำขนม
  ผู้นำกลุ่ม : นายมงคล พริกเบ็ญจะ
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-691425
  กุ้งก้ามกราม กลุ่ม :  กลุ่มจำหน่ายกุ้งก้ามกรามตำบลเกาะหมาก
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมนึก โชติมณี
  ที่อยู่ : ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ :  01-4760279 (สำนักงาน อบต.)
  กลุ่ม : กลุ่มชุมชนบ้านจงเกและบ้านแหลมจองถนน
  ผู้นำกลุ่ม :  นายสงวน ชูรัตน์
  ที่อยู่ : 61 หมู่ 5 ต.ดอนทราย ถนนสายเอเชียกรุงเทพฯ-พัทลุง
  โทรศัพท์ : 073-212065
  กุ้งกุลาดำ กลุ่ม : กลุ่มผุ้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ
  ผู้นำกลุ่ม : นายละใบย เส็นยีหีม
  ที่อยู่ : ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-8967499
  กุ้งแก้ว กลุ่ม : กลุ่มชุมชนบ้านกลาง
  ผู้นำกลุ่ม : นางอรุณวรรณ สุวรรณจินดา
  ที่อยู่ : 221 หมู่ที่1บ้านกลาง ตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
  โทรศัพท์ :  074-699044,09-4383841
  แก้วไวน์ กลุ่ม : กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว
  ผู้นำกลุ่ม : คุณปลื้ม ชูคง
  ที่อยู่ : 42/1 หมู่ 1 บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ :  01-4655751
  กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว(สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์)
  ผู้นำกลุ่ม :  นายสมใจ นุ่นยัง
  ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านควนน้อย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-622056, 01-7387358
  ไก่คอล่อน กลุ่ม : กลุ่มชุมชนตำบลโคกชะงาย
  ผู้นำกลุ่ม : นายคล่อง ฉิ้มสังข์
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-635354
  ขนมกระดูกไก่ กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาอาชีพทำขนม
  ผู้นำกลุ่ม : นายมงคล พริกเบ็ญจะ
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-691425
  ขนมขาไก่ กลุ่ม : กลุ่มผลิตมะขามแก้วบัณฑิตกองทุน
  ผู้นำกลุ่ม : นางกนกวรรณ ดำหมี
  ที่อยู่ : 77 หมู่ 10 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 074-627521
  ขนมคุกกี้ กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาอาชีพทำขนม
  ผู้นำกลุ่ม : นายมงคล พริกเบ็ญจะ
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-691425
  ขนมเค้กกล้วยหอม กลุ่ม : กลุ่มขนมเค้กกล้วยหอม
  ผู้นำกลุ่ม : นางหนูอิ้น จันทร์เทพ
  ที่อยู่ : 38 หมู่ 6 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-687242
  ขนมจีน กลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านศาลาพระนาย
  ผู้นำกลุ่ม : นางจุราพรรณ เส้งสุ้น
  ที่อยู่ : 24 หมู่ที่4 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : -
  ขนมโดนัท กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาอาชีพทำขนม
  ผู้นำกลุ่ม : นายมงคล พริกเบ็ญจะ
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-691425
  กลุ่ม : ทำขนมชนิดต่าง ๆ
  ผู้นำกลุ่ม : นางปรีดา เสนอินทร์
  ที่อยู่ : 61 หมู่ 5 ต.ดอนทราย ถนนสายเอเชียกรุงเทพฯ-พัทลุง
  โทรศัพท์ : 073-212065
  ขนมปั้นสิบไส้ปลา กลุ่ม : กลุ่มสตรีทำขนม บ้านท่าเชียด
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ :  15/2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด 93060
  โทรศัพท์ : 01-5427608
  ขนมโรตีกรอบ กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาอาชีพทำขนม
  ผู้นำกลุ่ม : นายมงคล พริกเบ็ญจะ
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-691425
  ข้อง กลุ่ม : กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่-หวาย
  ผู้นำกลุ่ม : จ.ส.ต.ชื่น อุตะปะละ
  ที่อยู่ : 169 หมู่ที่ 7 บ้านควนขี้แรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-619002
  ข่า กลุ่ม : กลุ่มชุมชนบ้านน้ำเลือดใต้
  ผู้นำกลุ่ม : นางจำปี รัตนะขวัญ
  ที่อยู่ : 71 หมู่ที่ 10 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 01-7073770
  ข้าวเกรียบฟักทอง กลุ่ม : -
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 206 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : -
  ข้าวซ้อมมือ กลุ่ม : กลุ่มข้าวซ้อมมือนาขยาด
  ผู้นำกลุ่ม : นางขับ ไข่สง
  ที่อยู่ : บ้านนาท่อม หมู่ที่ 5 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-631489
  กลุ่ม : กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือ
  ผู้นำกลุ่ม : นางเอี่ยม นาคะวิโรจน์
  ที่อยู่ : หมู่ที่9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
  โทรศัพท์ : 074-681576
  กลุ่ม : กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านไสกุน
  ผู้นำกลุ่ม : นายประสิทธิ์ บุญส่ง
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านไสกุน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-624287
  กลุ่ม : -
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : -
  กลุ่ม : -
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 360 หมู่ที่ 2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : -
  กลุ่ม : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด สกต.พัทลุง
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 315 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 074-611264
  กลุ่ม : กลุ่มข้าวซ้อมมือ
  ผู้นำกลุ่ม : นางกุลกานต์ แตงวิเชียร
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบนลาน ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-4782010
  ข้าวหลาม กลุ่ม : กลุ่มข้าวหลามนางเกรียงพัฒนา
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 10 หมู่ที่ 2 บ้านนางเกรียง ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-612534
  ข้าวหอมมะลิ กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือบ้านนาหม่อม
  ผู้นำกลุ่ม : นางวินิจ อินทร์จันทร์
  ที่อยู่ : 105 หมู่ที่ 6 บ้านนาหม่อม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว 93140
  โทรศัพท์ : 01-3884166
  ไข่เค็ม กลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 3
  ผู้นำกลุ่ม : นางหนูจาย อินไหม
  ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง กิ่งอ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-212065
  กลุ่ม : กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านนอก
  ผู้นำกลุ่ม : คุณพื่อม หนูเอียด
  ที่อยู่ : 177 หมู่ 5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
  โทรศัพท์ : 06 2905436
  เครื่องแกง กลุ่ม : กลุ่มทำเครื่องแกง
  ผู้นำกลุ่ม : นางประกอบ ทองเทพ
  ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 073-212065
  เคียวตัดหญ้า กลุ่ม : ที่ทำการกลุ่มตีมีด,พร้าโคกสัก
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 10 หมู่ที่ 2 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
  โทรศัพท์ : 01-7667227
  โคมไฟ กลุ่ม : กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว
  ผู้นำกลุ่ม : คุณปลื้ม ชูคง
  ที่อยู่ : 42/1 หมู่ 1 บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 01-4655751
  กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว(สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์)
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมใจ นุ่นยัง
  ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านควนน้อย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-622056, 01-7387358
  กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
  ผู้นำกลุ่ม : นายประภาส เพชรคง
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-9692651
  กลุ่ม : กลุ่มศิลปหัตถกรรมร่มเมือง
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านโหล๊ะพันหงส์ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-614053
  กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและไม้
  ผู้นำกลุ่ม : นายสาธิต ชูพิทักษณาเวช
  ที่อยู่ :  215 หมู่ที่ 9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
  โทรศัพท์ : 074-681217
  จวักแกง กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว(สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์)
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมใจ นุ่นยัง
  ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านควนน้อย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-622056, 01-7387358
  จักสานหวาย-ไม้ไผ่ กลุ่ม : กลุ่มจักสานหวาย-ไม้ไผ่
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 155 หมู่ที่9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
  โทรศัพท์ : -
  จานผลไม้ กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางอุบล รักษ์จุล
  ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-693002
  จานใส่สบู่ กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว(สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์)
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมใจ นุ่นยัง
  ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านควนน้อย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-622056, 01-7387358
  ช้อนส้อม/ช้อนสลัด กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว(สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์)
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมใจ นุ่นยัง
  ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านควนน้อย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-622056, 01-7387358
  ชุดกาแฟ กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว(สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์)
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมใจ นุ่นยัง
  ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านควนน้อย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-622056, 01-7387358
  กลุ่ม : กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว
  ผู้นำกลุ่ม : คุณปลื้ม ชูคง
  ที่อยู่ : 42/1 หมู่ 1 บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 01-4655751
  แชมพูสมุนไพร กลุ่ม : กลุ่มสตรีบ้านแหลมยางพัฒนา
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ :  21 หมู่ที่ 3 บ้านแหลมยาง ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-6088765
  กลุ่ม : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 10/2 หมู่ที่ 3 ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : -
  ดอกไม้จัดช่อ/ดอกไม้ยางพารา กลุ่ม : -
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 454/1 หมู่ 5 บ้านปลักปอม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด 93160
  โทรศัพท์ : 074-632381,695482(สนง.พชอ.)
  ดอกไม้จัน กลุ่ม : กลุ่มสตรีบ้านต้นโดน
  ผู้นำกลุ่ม : นางชไมพร ลิ่มศรีวิไล
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-9903171
  ตะกร้า กลุ่ม : กลุ่มสตรีสหกรณ์หมู่ 3
  ผู้นำกลุ่ม : คุณชุลี ศรีช่วย
  ที่อยู่ : 111 หมู่ 3 บ้านบน ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93150
  โทรศัพท์ : 06-2929812, 074-685300
  กลุ่ม : กลุ่มสตรีสหกรณ์ควนขนุน
  ผู้นำกลุ่ม : คุณหนูชีพ จันทวิเศษ
  ที่อยู่ : 49 หมู่ 3 บ้านคานพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน 93150
  โทรศัพท์ : 074-685245,685078
  กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางแคล้ว ยอมรัญจวน
  ที่อยู่ : 316 หมู่ 5 บ้านปลายสอก ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-685186, 09-2972378
  ตะหลิว กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว(สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์)
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมใจ นุ่นยัง
  ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านควนน้อย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-622056, 01-7387358
  ตับจากมุงหลังคาจากใบสาคู กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและไม้
  ผู้นำกลุ่ม : นายสาธิต ชูพิทักษณาเวช
  ที่อยู่ : 215 หมู่ที่ 9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
  โทรศัพท์ : 074-681217
  ตุ๊กตาลิงโชว์ กลุ่ม : กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว
  ผู้นำกลุ่ม : คุณปลื้ม ชูคง
  ที่อยู่ : 42/1 หมู่ 1 บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 01-4655751
  แตงกวา กลุ่ม : กลุ่มปลูกแตงกวา
  ผู้นำกลุ่ม : นายไพรินทร์ หนูสม
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-6081787
  แตงโม กลุ่ม : -
  ผู้นำกลุ่ม : นายสุชาติ ยิ้มแก้ว
  ที่อยู่ : ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-4793698
  ถั่วเคลือบโอวัลติน กลุ่ม : กลุ่มพัฒนาอาชีพทำขนม
  ผู้นำกลุ่ม : นายมงคล พริกเบ็ญจะ
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-691425
  ทัพพี กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว(สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ )
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมใจ นุ่นยัง
  ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านควนน้อย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 93116
  โทรศัพท์ : 074-622056, 01-7387364
  กลุ่ม : -
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : -
  ที่ปูโต๊ะ กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางอุบล รักษ์จุล
  ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93110
  โทรศัพท์ : 074-693002
  กลุ่ม : กลุ่มสตรีสหกรณ์ควรขนุน
  ผู้นำกลุ่ม : คุณหนูชีพ จันทวิเศษ
  ที่อยู่ : 49 หมู่ 3 บ้านคานพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
  โทรศัพท์ : 074-685245,685078
  ที่ใส่เครื่องปรุง กลุ่ม : กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว
  ผู้นำกลุ่ม : คุณปลื้ม ชูคง
  ที่อยู่ : 42/1 หมู่ 1 บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 01-4655751
  นวดแผนไทย กลุ่ม : ชมรมผุ้สูงอายุโคกทราย
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน
  โทรศัพท์ : -
  น้ำจิ้มเห็ดทอด กลุ่ม : ฟาร์มเห็ดแหลมทองนาโหนด
  ผู้นำกลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านแหลมทอง
  ที่อยู่ : 190 หมู่ที่ 2 บ้านต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง 90110
  โทรศัพท์ : 074-641082,01-8966941
  น้ำพริกจากใบทำมัง กลุ่ม : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านนาส้อง
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 9 หมู่ 3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 073-212065
  น้ำมันนวดสมุนไพร กลุ่ม : กลุ่มสตรีสมุนไพร
  ผู้นำกลุ่ม : นางช่อผกา ทองสง
  ที่อยู่ : 5 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหา อ.ควนขนุน
  โทรศัพท์ : 01-2762589
  น้ำมันว่านชินราช กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรน้ำมันว่านชินราช
  ผู้นำกลุ่ม : นายณัฐศักดิ์ วิจิตรโสภา
  ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
  โทรศัพท์ : -
  น้ำยาล้างจาน/
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  กลุ่ม : กลุ่มสตรีบ้านแหลมยาง
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 3 บ้านแหลมยาง ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-6088765
  กลุ่ม : กลุ่มน้ำยาล้างจานและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  ผู้นำกลุ่ม : นางหร่อมะ รักษาผล
  ที่อยู่ : 73 หมู่ที่ 7 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-687312
  น้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน กลุ่ม : กลุ่มผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ
  ผู้นำกลุ่ม : คุณณรงค์ สุบรรณพันธ์
  ที่อยู่ : 5 หมู่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  โทรศัพท์ : 07 4608709
  ปลาทรงเครื่อง กลุ่ม : กลุ่มปลากรอบบ้านแร่ หมู่ที่ 1
  ผู้นำกลุ่ม : นางประคอง ทองอิน
  ที่อยู่ : 97/5 หมู่ที่ 1 บ้านแร่ ตำบลคควนมะพร้าว อำเภอเมือง
  โทรศัพท์ : 074-615599
  ปลาหัวอ่อน กลุ่ม : กลุ่มสตรีแปรรูปปลาหัวอ่อน
  ผู้นำกลุ่ม : นางอุมาพร กิ้มเถี้ยว
  ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 09-8700815

  กลุ่ม : กลุ่มชุมชนบ้านจงเกและบ้านแหลมจองถนน
  ผู้นำกลุ่ม : นายสงวน ชูรัตน์
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านจงเก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-8965982

  ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่ม : กลุ่มปลูกผักหมู่ 5 บ้านแค
  ผู้นำกลุ่ม : นางประคอง ทองอิน
  ที่อยู่ : 46 หมู่ที่ 5 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 074-612667
  ผลิตภัณฑ์จากกระจูด กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางอุบล รักษ์จุล
  ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน
  โทรศัพท์ : 074-693002
  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว/ไม้ตาล กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและไม้
  ผู้นำกลุ่ม : นายสาธิต ชูพิทักษณาเวช
  ที่อยู่ : 215 หมู่ที่ 9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93121
  โทรศัพท์ : 074-681228
  ผลิตภัณฑ์นมโคพัทลุง กลุ่ม : สหกรณ์โคนมพัทลุง
  ผู้นำกลุ่ม : นายสุนัย สุขเกษม
  ที่อยู่ : 35/1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวยาง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 074-612685
  ผลิตภัณฑ์พวงหรีด กลุ่ม : กลุ่มสตรีบ้านต้นโดน
  ผู้นำกลุ่ม : นางชไมพร ลิ่มศรีวิไล
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 01-9903171
  ผลิตภัณฑ์หนังตะลุง กลุ่ม : กลุ่มผลิตหนังตะลุง
  ผู้นำกลุ่ม : นายสมพงศ์ ชูจิต
  ที่อยู่ : หน้าถ้ำพระเขาชัยสน หมู่ที่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
  โทรศัพท์ : 09-6863819
  ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านต้นปรง
  ผู้นำกลุ่ม : นางประไพ เมืองสง
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-641413
  ผักพื้นบ้านชุบแป้งทอด กลุ่ม : ฟาร์มเห็ดแหลมทองนาโหนด
  ผู้นำกลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านแหลมทอง
  ที่อยู่ : 190 หมู่ที่ 2 บ้านต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมือง 90110
  โทรศัพท์ : 074-641082,01-8966941
  ผ้าคลุมสุ่มไก่ กลุ่ม : กลุ่มศิลปหัตถกรรมร่มเมือง
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านโหล๊ะพันหงส์ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-614053
  ผ้าทอ กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอแพรกหา
  ผู้นำกลุ่ม : นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์
  ที่อยู่ :  1 หมู่ที่ 2 บ้านแพรกหา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074- 611274

  กลุ่ม : กลุ่มทอผ้าบ้านหน้าเกาะ
  ผู้นำกลุ่ม : นางปราณี ขุนทอง
  ที่อยู่ : 87 หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเกาะ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต 93190
  โทรศัพท์ : 07-9672423

  ผ้าทอบ้านทอนชมภู่ กลุ่ม : กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านทอนชมภู่
  ผู้นำกลุ่ม : นางอุไรวรรณ หนูอินทร์
  ที่อยู่ : 26/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-614184
  ผ้าทอมือกี่กระตุก กลุ่ม : กลุ่มทอผ้าบ้านหน้าเกาะ
  ผู้นำกลุ่ม : นางปราณี ขุนทอง
  ที่อยู่ : 87 หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเกาะ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต 93190
  โทรศัพท์ : 0 7967 2423
  ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่ม : กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านวังเลน
  ผู้นำกลุ่ม : นางถวิล จันทุง
  ที่อยู่ : 13 หมู่ 6 บ้านปากเหมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม 93110
  โทรศัพท์ : 09-8794895
  มะขามแก้วบัณฑิตกองทุน กลุ่ม : กลุ่มผลิตมะขามแก้วบัณฑิตกองทุน
  ผู้นำกลุ่ม : นางกนกวรรณ ดำหมี
  ที่อยู่ : 77 หมู่ 10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 074-627521
  มันกุ้ง กลุ่ม : กลุ่มชุมชนบ้านกลาง
  ผู้นำกลุ่ม : นางอรุณวรรณ สุวรรณจินดา
  ที่อยู่ : 221 หมู่ที่1บ้านกลาง ต.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
  โทรศัพท์ : 074 699044,09 4383841
  มีด กลุ่ม : กลุ่มตีมีด,พร้าโคกสัก
  ผู้นำกลุ่ม : นางถวิล จันทุง
  ที่อยู่ : 10 หมู่ที่ 2 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
  โทรศัพท์ : 01-7667227
  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่ม : กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  ผู้นำกลุ่ม : นางประคอง ทองอิน
  ที่อยู่ :  97/5 หมู่ที่ 1 บ้านแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง
  โทรศัพท์ : 074-615600
  ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่ม : -
  ผู้นำกลุ่ม : นางสายันต์ ปานแก้ว
  ที่อยู่ :  หมู่ที่ 3 ,4,5,9 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม
  โทรศัพท์ : 074-624287
  ไม้กวาดไม้ไผ่ กลุ่ม : กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่-หวาย
  ผู้นำกลุ่ม : จ.ส.ต.ชื่น อุตะปะละ
  ที่อยู่ :  169 หมู่ที่ 7 บ้านควนขี้แรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-619002
  ยาสีฟันสมุนไพร กลุ่ม : กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรน้ำมันว่านชินราช
  ผู้นำกลุ่ม : นายณัฐศักดิ์ วิจิตรโสภาะ
  ที่อยู่ :  59 หมู่ที่ 1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
  โทรศัพท์ : -
  ลูกหยี กลุ่ม : -
  ผู้นำกลุ่ม : นางสมพิศ รัตนวงศ์
  ที่อยู่ : 43 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-614625
  กลุ่ม : กลุ่มผลิตลูกหยีแม่หนูดำ
  ผู้นำกลุ่ม : นางสาลี ชนะสิทธิ์
  ที่อยู่ : 51-52/2 ถ.ประชาบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง93000
  โทรศัพท์ : 074-626414
  กลุ่ม : กลุ่มสตรี หมู่ที่ 3
  ผู้นำกลุ่ม : นางประทิ่น นาคมิตร
  ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 3 ตำบลลำสินธุ์ กิ่งอ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-614320
  สบู่เหลว กลุ่ม : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 10/2 หมู่ที่ 3 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : -
  ส้มโอ กลุ่ม : กลุ่มตำบลร่มเมือง
  ผู้นำกลุ่ม : นายล้อม ละออกอ
  ที่อยู่ :  บ้านนาโอ่ หมู่ที่ 4 ต.ร่มเมือง อ.เมือง
  โทรศัพท์ : 01-4790732
  สะตอ กลุ่ม : กลุ่มปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น(สะตอ)
  ผู้นำกลุ่ม : นายปรีชา ทองดีเพ็ง
  ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 2 บ้านใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต
  โทรศัพท์ : 074-689024
  กลุ่ม : กลุ่มสะตอบ้านแร่ หมู่ที่ 1
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 152/1 หมู่ที่1บ้านแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : -
  เสื้อผ้า กลุ่ม : กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
  ผู้นำกลุ่ม : นางโสภา เพชรช่วย
  ที่อยู่ : 19 หมู่ที่ 9 บ้านพลายทอง ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-611932
  กลุ่ม : กลุ่มศตวรรษบาติก
  ผู้นำกลุ่ม : คุณศตวรรษ ช่วยนุ่ม
  ที่อยู่ : 19/25 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 074-612230
  กลุ่ม : กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านวังเลน
  ผู้นำกลุ่ม : นางถวิล จันทุง
  ที่อยู่ : 13 หมู่ 6 บ้านปากเหมือง ต.เต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
  โทรศัพท์ : 09-8794895
  หนังตะลุงแกะสลัก กลุ่ม : กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านแกะรูปหนังตะลุง
  ผู้นำกลุ่ม : คุณอิ่ม จันทร์ชุม
  ที่อยู่ : 329 หมู่ 1 บ้านตลาดบางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว
  โทรศัพท์ : 074-697163
  หมวก กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : คุณหนูชีพ จันทวิเศษ
  ที่อยู่ : 49 หมู่ 3 บ้านคานพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
  โทรศัพท์ : 074-685245,685078
  เห็ดทอดกรอบ/เห็ดสวรรค์ กลุ่ม : กลุ่มแม่บ้านแหลมทอง
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 190 หมู่ที่2 บ้านต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมือง 90111
  โทรศัพท์ : 074-641082,01-8966942
  อ่างน้ำ กลุ่ม : กลุ่มสตรีสหกรณ์หมู่ 3
  ผู้นำกลุ่ม : คุณชุลี ศรีช่วย
  ที่อยู่ : 111 หมู่ 3 บ้านบน ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน 93150
  โทรศัพท์ : 06-2929812 ,074-685300
  กลุ่ม : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระจูด
  ผู้นำกลุ่ม : นางอุบล รักษ์จุล
  ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน
  โทรศัพท์ : 074-693002
  อีโต้ กลุ่ม : กลุ่มตีมีด,พร้าโคกสัก
  ผู้นำกลุ่ม : -
  ที่อยู่ : 10 หมู่ที่ 2 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
  โทรศัพท์ : 01-7667227

  ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
  กรมควบคุมมลพิษ

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  ดำเนินการศึกษาโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย