Home


 

 

 


 


TBCSD Trip ครั้งที่ 1/2559

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559


 

งานสัมมนาประจำปีของ TBCSD ภายใต้หัวข้อ TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

9 มิถุนายน 2559


 

งานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของภาครัฐ...นำประเทศไทยสู่เป้าหมาย

9 มิถุนายน 2559


 

ความท้าทายการดำเนินงาน
การลดก๊าซเรือนกระจก...ตามนโยบายภาครัฐ

28 เมษายน 2559


 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น“กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน”

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559


 

กิจกรรม มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

25 ธันวาคม 2559


More Events

 


 


 

 

 

 

Address : 16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Ext. 300, 509    Facsimile : +66 2 504 4826-8     E-mail :
tbcsd@tei.or.th