Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > โครงการถนนศิลปะและวัฒนธรรมริมคลองคูเมืองเดิม >ทัศนศึกษาจร : หัวแหวน...แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

“ ทัศนศึกษาจร : หัวแหวน...แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ”

โครงการถนนศิลปะและวัฒนธรรมริมคลองคูเมืองเดิม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2550
 
 

โครงการถนนศิลปะและวัฒนธรรมริมคลองคูเมืองเดิม ได้จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้น ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ ทัศนศึกษาจร : หัวแหวน...แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2550 โดยมี ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรนำกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชมความงามและรับฟังความรู้ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวรรณคดีของสถานที่สำคัญ โดยการทัศนศึกษาครั้งนี้จัดเป็นลักษณะการเดินเท้าชมเมืองและโบราณสถาน พร้อมรับฟังการบรรยาย

กิจกรรมทัศนศึกษาจร : หัวแหวน...แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีโอกาสสัมผัสกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าผ่านการเรียนรู้จากการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการเสนอแนะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงความสำคัญของโบราณสถานและสถานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และร่วมสืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย

เส้นทางของการเดินเท้าในกิจกรรมทัศนศึกษาจรในครั้งนี้เป็นการนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมความงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระราชวังสราญรมย์ เยี่ยมชมกิจกรรมการสอนศิลปะการวาดภาพ ระบายสี และการสาธิตการทำเปเปอร์มาเช่ของโครงการถนนศิลปะและวัฒนธรรมริมคลองคูเมืองเดิมภายในสวนสราญรมย์ จากนั้นไปรับทราบประวัติความเป็นมาของ “ สังฆราช 18 ประโยค ” สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และชมความงดงามของจิตกรรมฝากผนัง “ พระราชพิธีสิบสองเดือน ” ในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร รวมถึงการพาชมพื้นที่ประวัติศาสตร์บริเวณคลองคูเมืองเดิม สะพานปีกุน อนุสาวรีย์หมู ชมสุสานหลวงภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และชมอาคารบ้านเรือน ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบริเวณแพร่งภูธร โดยในครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษา และได้รับความสนใจจากทั้งสมาชิกของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (TBCSD) บุคลากรของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นักศึกษา เยาวชน บุคคลทั่วไป และสื่อมวลชน จำนวนทั้งสิ้น 33 คนร่วมเดินทางตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้

 

 

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th