สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
ที่ติดต่อ :
               สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
               16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
               โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 306 โทรสาร : 02-504-4826-8
               ติดต่อ คุณพงศ์นรินทร์ พนมวัน ณ อยุธยา

 อีเมล

 pongnarin@tei.or.th

 

แผนที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย  

            ดาวน์โหลดแผนที่

เว็บไซต์ : www.tei.or.th/tbcsd/csr


 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ติดต่อ :  ฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 306 โทรสาร : 02-504-4826-8 ::แผนที่::
อีเมล : pongnarin@tei.or.th เว็บไซต์ : www.tei.or.th/tbcsd/csr