20 พฤศจิกายน 2551
ผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ”
แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 เรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียด >>

 

30 ตุลาคม 2551
ผลการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 การฝึกอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2
รายละเอียด >>

 

8 ตุลาคม 2551
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 เรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ
รายละเอียด >>

 

 

25 กันยายน 2551
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 การฝึกอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียด >>>

 

21 สิงหาคม 2551
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4
รายละเอียด >>>

 

1 สิงหาคม 2551
กิจกรรมศึกษาดูงาน “ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน community involvement/social development ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี)
รายละเอียด >>>

 

24 กรกฎาคม 2551
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3
รายละเอียด >>>ถาม:
"อยากทราบว่า อบต. กับหน่วยงานท้องถิ่นใดบ้าง มีผลหรือเป็นปัจจัยสำคัญมากน้อยเพียงใด หากจะทำ CSR ให้องค์กร"
ตอบ: "สำหรับคำถามนั้น อบต.และหน่วยงานท้องถิ่นที่สำคัญๆ คือกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ๆ บริษัทไปตั้งโครงการ หรือ โรงงานอยู่ครับ ส่วนจะสำคัญมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นกับผลกระทบของการดำเนินธุรกิจหรือโครงการที่มีต่อชุมชนในบริเวณนั้นๆ ครับ"

 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ติดต่อ :  ฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 306 โทรสาร : 02-504-4826-8 ::แผนที่::
อีเมล : pongnarin@tei.or.th เว็บไซต์ : www.tei.or.th/tbcsd/csr