ปี 2551

20 พฤศจิกายน 2551

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ การขยายผลด้าน : ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ” แก่บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การเขียนรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียด >>>

หมายเหตุ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เท่านั้น

 
 

 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ติดต่อ :  ฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 306 โทรสาร : 02-504-4826-8 ::แผนที่::
อีเมล : pongnarin@tei.or.th เว็บไซต์ : www.tei.or.th/tbcsd/csr