1. เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Social Venture Network Asia (Thailand)
www.svnasia.org

2. Thai Corporate Social Responsibility
www.thaicsr.com

3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.set.or.th/th/news/csr/csr_p1.html

4. สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
www.csri.or.th

5. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
www.pda.or.th/tha/

6. สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
www.kiasia.org/th/index.asp

7. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
www.tisi.go.th/index_t.html


 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ติดต่อ :  ฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 306 โทรสาร : 02-504-4826-8 ::แผนที่::
อีเมล : pongnarin@tei.or.th เว็บไซต์ : www.tei.or.th/tbcsd/csr