Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD ภาษาไทย
Home > Events >โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่คลองคูเมืองเดิม

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่คลองคูเมืองเดิม
(Bangkok Art Avenue)

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
 
 

โครงการฯ ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม “ถนนศิลปะริมคลองคูเมืองเดิม” เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2549 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล ในนามของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และในโอกาสนี้ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มาร่วมกล่าวแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการด้วย

ในพิธีเปิดนั้นมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ครู นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน สมาชิกจากชุมชนในพื้นที่คลองคูเมืองเดิม และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมในงาน

นิทรรศการ

 • ภาพถ่ายในอดีตริมคลองคูเมืองเดิม
 • นิทรรศการจักรยาน จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

การวาดภาพและศิลปะ

 • การวาดภาพเหมือน โดยกลุ่มศิลปินอิสระ
 • การสอนวาดภาพให้เด็กและเยาวชน
 • การสาธิตการเพ้นท์สีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การแสดงผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

การแสดง

 • การแสดงหุ่นกระบอก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานชาญสมรแปลง โดยอาจารย์สมพร เกตุแก้ว
 • การแสดงเพลงเรือ จากศิลปินรุ่นเยาว์ลุ่มน้ำแม่กลอง
 • ดนตรีคลาสิก โดยคณะดุริยางค์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การเดี่ยวไวโอลิน โดยอาจารย์แนบ โสตถิพันธ์
 • การแสดงดนตรีจากเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต

ร้านศิลป์ค้า

 • ร้านจำหน่ายภาพศิลปะ งานออกแบบ หนังสือ และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 • การนำชมกรุงรัตนโกสินทร์ โดยรถรางชมเมือง พร้อมการบรรยายด้านประวัติศาสตร์และการพัฒนาเมืองโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร


ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล : ประธานพิธีเปิดกิจกรรม

 
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : กล่าวแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนโครงการ

ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมถนนศิลปะริมคลองคูเมืองเดิม”

วันที่จัดกิจกรรม : ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2549
เวลา : 10.00-20.00 น.
สถานที่ : ลานด้านหลังศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม (ตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสินทร์) กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

 • การสอนวาดภาพและงานศิลปะให้กับเด็ก(ฟรี)
 • การวาดภาพเหมือน โดยศิลปินอิสระ
 • การแสดงดนตรีจากศิลปินเพื่อชีวิต
 • การแสดงภาพและงานศิลปะจากศิลปินต่าง ๆ
 • ร้านจำหน่ายผลงานศิลปะ งานออกแบบ โปสการ์ด หนังสือเก่าหายาก หนังสือทำมือ และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th