Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events >พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการอุทยานสีเขียว ด้วยพระบารมี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
โครงการอุทยานสีเขียว ด้วยพระบารมี

6 ตุลาคม 2553
 

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  และ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  ร่วมลงนามเปิดตัวโครงการอุทยานสีเขียว  ด้วยพระบารมี  ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   จังหวัดเพชรบุรี   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา    โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรีดิ์  บุรณศิริ   ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย    ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย  และตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  ในการดำเนินกิจกรรมโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ในระยะแรกบริษัทสมาชิกนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เช่น บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ให้ความร่วมมือปลูกต้นไม้ในเป็นปฐมฤกษ์ในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร ค่ายพระรามหก เพชรบุรี

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th