Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events >> TBCSD จัดกิจกรรม "พี่พาน้องย้อนรอยเงินตรา ร่วมเรียนรู้ปริศนาธรรม"

TBCSD จัดกิจกรรม
"พี่พาน้องย้อนรอยเงินตรา ร่วมเรียนรู้ปริศนาธรรม"

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา สำนักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดกิจกรรม “พี่พาน้องย้อนรอยเงินตรา ร่วมเรียนรู้ปริศนาธรรม” ขึ้น โดยนำน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จำนวน 50 คน ร่วมทัศนศึกษาความเป็นมาของเงินตรา เรียนรู้ประวัติและวิวัฒนาการของธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติ พระราชกรณียกิจ และชื่นชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

คลิกดูภาพขยาย

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th