Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events >> พพ. ร่วมกับ TEI และ TBCSD เปิดตัว 70 องค์กร เครือข่ายอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจ

พพ. ร่วมกับ TEI และ TBCSD เปิดตัว 70 องค์กร เครือข่ายอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจ

5 กรกฎาคม 2555 คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดตัว 70 องค์กรเครือข่าย โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement; VA) ซึ่งดำเนินงานร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประกาศยกย่องผู้ประกอบการทั้งจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศซึ่งมีจิตสำนึกที่ดี และมีความตั้งใจจริง ในการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานเพื่อนำสังคมให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างจริงจัง โดยมี ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

ดาว์นโหลดเอกสาร

  1. Press Release
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. รายชื่อองค์กรเครือข่ายฯ

คลิกดูภาพขยาย

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th