Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD    ภาษาไทย
Home > Events > ประชุมคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

ประชุมคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
 

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมคณะกรรมการและผู้แทนคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 1 /2548 เพื่อสรุปผลงานครึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ยังได้เชิญ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร" ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

 

 
 
Address :16/151, Muang Thong Thani, Bond Street Bangpood Pakkred, Nonthaburi 11120
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th