Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD    ภาษาไทย
Home > Events > ล่องลำน้ำเจ้าพระยาและคูคลอง มุ่งหน้าสู่เกาะเกร็ดอัศจรรย์

ล่องลำน้ำเจ้าพระยาและคูคลอง มุ่งหน้าสู่เกาะเกร็ดอัศจรรย์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2548
 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมล่องลำน้ำเจ้าพระยาและคูคลอง มุ่งหน้าสู่เกาะเกร็ดอัศจรรย์ โดย นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย นำสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเดินทางจำนวน 50 คน

การเดินทางในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เป็นวิทยากรพาเยี่ยมชมโบราณสถาน วัด และวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งเจ้าพระยาและคูคลอง โดยช่วงเช้า คณะได้นั่งเรือชมวัดริมคลองบางกอกใหญ่ คลองด่าน และคลองบางกอกน้อย จากนั้นก็ย้อนกลับมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ชมวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า และวัดเฉลิมพระเกียรติ ก่อนจะแวะรับประทานอาหารกลางวัน ชิมข้าวแช่รามัญที่ร้านอาหารบ้านคุณแอ๋ว บนเกาะเกร็ด

จากนั้น คณะได้ลงเรือเดินทางต่อมาที่สวนเกษตรของนายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด เพื่อเยี่ยมชมสวนทุเรียนเมืองนนท์ ที่ในปัจจุบันเหลือน้อยมาก ชาวเกาะเกร็ดจึงมีแผนที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนเกษตรขึ้นใหม่ เมื่อชมสวนเกษตรกันจนเวลาสมควรแล้ว คณะก็เดินทางต่อไปชมโบราณสถานของเกาะเกร็ดอีกสองแห่งคือ วัดฉิมพลี และวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ซึ่งเป็นวัดประจำเกาะเกร็ด จากนั้นคณะก็ลงเรือล่องต่อไปสู่ชุมชนศาลาแดงเหนือ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนพัฒนาดีเด่นปี 2538 เพื่อศึกษาดูงานของชุมชน

 

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th