Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD    ภาษาไทย
Home > Events > โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้ปัญหาขยะมูลฝอย (ขยะแลกจักรยานและทุนการศึกษา)

โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้ปัญหาขยะมูลฝอย (ขยะแลกจักรยานและทุนการศึกษา)

วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2548
 

โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้ปัญหาขยะมูลฝอย (ขยะแลกจักรยานและทุนการศึกษา)
ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ค. 2548 มีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้ปัญหาขยะมูลฝอย
ณ ค่ายลูกเสือกรุงธน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โดยการดำเนินการโครงการฯ ที่ผ่านมามีโรงเรียนนำร่องจากจังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำคะแนนสะสมจากการจำหน่ายขยะได้ตามเกณฑ์ จำนวน 12 คน ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัล(รถจักรยาน) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2548 (วันสุดท้ายของการจัดค่ายฯ) สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายฯ มีดังนี้

  • ทัศนศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
  • จัดนิทรรศการ / การนำเสนอผลงาน
  • การบรรยายเรื่อง "การจัดการขยะรีไซเคิลจากประสบการณ์ของชุมชนวัดกลาง"
  • กิจกรรมการแสดงเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • การสัมมนากลุ่มย่อย (ความคิดเห็นของเด็ก ๆ ต่อปัญหาขยะมูลฝอย)
  • การเล่าประสบการณ์ของ 4 โรงเรียนนำร่อง จาก จ.นนทบุรี (โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย/
    โรงเรียนวัดลุ่ม/ โรงเรียนวัดมะเดื่อ/ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน)
 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th