Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD  ภาษาไทย
Home > Events >งานปิดกิจกรรมการคัดแยกขยะในเกาะเกร็ด ครั้งที่ 2 “หนูจะร่วมจัดการขยะในโรงเรียน บ้าน และชุมชนของหนู”

งานปิดกิจกรรมการคัดแยกขยะในเกาะเกร็ด ครั้งที่ 2
“หนูจะร่วมจัดการขยะในโรงเรียน บ้าน และชุมชนของหนู”

วันที่ 15 ตุลาคม 2548
ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
 

โครงการเกาะเกร็ดอัศจรรย์ ร่วมกันฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่ชาวชุมชน ได้จัดงานปิดกิจกรรมการคัดแยกขยะในเกาะเกร็ด ครั้งที่ 2 “หนูจะร่วมจัดการขยะในโรงเรียน บ้าน และชุมชนของหนู” ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศาลาการเปรียญ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ชนะการประกวดห้องเรียนสะอาด และการประกวดเรียง
    ความในหัวข้อ “เกาะเกร็ดสะอาดในฝันของเรา”
  • พิธีมอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • พิธีมอบถังคัดแยกขยะ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
  • พิธีปิดกิจกรรม
  • เยาวชนจากโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส และโรงเรียนวัดศาลากุลร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ด้านสิ่งแวดล้อม “ทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีบนเกาะเกร็ด” โดยแยกสายการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็น 2 สาย ดังนี้

สายที่ 1 เริ่มจากวัดปรมัยยิกาวาส – วัดเสาธงทอง แล้วเดินกลับมา ณ จุดเริ่มต้น
สายที่ 2 เริ่มจากวัดปรมัยยิกาวาส – ท่าป่าฝ้าย แล้วเดินกลับมา ณ จุดเริ่มต้น 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th