1) กรอกใบสั่งซื้อ ส่งทางอีเมลมาที่ kamoncha@tei.or.th

        หรือ แฟกซ์ใบสั่งซื้อมาที่ 02-504 4826-8 (คุณกมลจรัส)

2) สถาบันฯ จะแจ้งยืนยันการได้รับคำสั่งซื้อและข้อมูลการโอนเงินจากท่าน

         (ผ่านอีเมล หรือ โทรสาร หรือ โทรศัพท์)

3) ผู้สั่งซื้อสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานี

         ชื่อบัญชี มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย เลขที่บัญชี 328-2-32700-6

         พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน (ข้อ 1)

4) ชำระเงินด้วย บัตรเครดิต

5) สถาบันฯ จะแจ้งตอบรับการโอนเงินของท่าน พร้อมจัดส่งสิ่งพิมพ์ลงทะเบียน

         ภายใน 10 วัน  หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงิน

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 105 โทรสาร 0-2504-4826-8

www.tei.or.th