31 พฤษภาคม 2561 | 16:11 น.

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงวันที่ 20 -25 พฤษภาคม 2561