23 สิงหาคม 2561 | 19:12 น.

หมดเขต - การรับสมัครชุมชน และโรงเรียน เข้าร่วม โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14 เปิดรับวันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัคร และใบสมัคร

 https://drive.google.com/drive/folders/1QCW6AGtiogUeCeYZg0tfcaALeRdYzIxw?usp=sharing