22 มีนาคม 2562 | 16:41 น.

งานนิทรรศการ ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13 เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562