21 พฤศจิกายน 2562 | 09:11 น.

โครงการ SUCCESS ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project: SUCCESS ได้รับทุนสนับสนุนจาก  The European Union (EU)  เริ่มต้นดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ภายใต้การบริหารจัดการของ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติของโครงการ (National Advisory Committee) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมประชุมปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะในประเด็นสำคัญของโครงการ ที่จะดำเนินในอีก 5 ปีต่อจากนี้