5 มิถุนายน 2561 | 11:41 น.
ภายใต้โครงการ:

สู้กับปัญหาขยะพลาสติก: ถ้าเอามันกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ ก็จงปฏิเสธมันซะ วันที่ 1 มิถุนายน 2561