7 มิถุนายน 2561 | 11:02 น.
ภายใต้โครงการ:

Big Cleaning Day วันที่ 4 มิถุนายน 2561