4 มีนาคม 2564 | 17:40 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ความร่วมมือ TEI กับ สสว. ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เข้าสู่มาตรฐานฉลากเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฉบับใหม่

4 มีนาคม 2564  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  พร้อมด้วยทีมฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมหารือ รศ. ดร.วีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (สสว.) และทีมในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เข้าสู่มาตรฐานฉลากเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฉบับใหม่ ณ ห้องประชุมบรรพตชั้น 5 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย