30 เมษายน 2564 | 16:19 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข SMEs ในการขอรับรองฉลากเขียว

30 เมษายน 2564  ดร.นิธิวดี บัววัฒน์ ชี้แจง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข SMEs ในการขอรับรองฉลากเขียวตาม "โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการขอรับรองฉลากเขียว" ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้สามารถจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอการรับรองฉลากเขียวต่อไป