2 กรกฎาคม 2564 | 19:39 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

ลดโลกร้อนด้วยฉลากลดคาร์บอน

30 มิถุนายน 2564  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 21-1/2564 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานการประชุม  เพื่อพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนและการต่ออายุฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ จาก 8 บริษัท อนุมัติการขึ้นทะเบียน (ประเภทผู้รับจ้างผลิตสินค้า) จำนวน 103 ผลิตภัณฑ์ ของ 1 บริษัท รวมทั้งอนุมัติการต่ออายุอาคารลดคาร์บอน 2 อาคาร จาก 2 บริษัท 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนแล้วทั้งสิ้น 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท และมีอาคารที่ผ่านการรับรอง 6 อาคาร จาก 4 บริษัท

ผู้ที่สนใจสามารถดูผลิตภัณฑ์ภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/namelist.html