8 กรกฎาคม 2564 | 19:37 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

พิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียว : คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 104 สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ครั้งที่ 2/2564

7 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และระบบ ZOOM  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสักขี แสงสุภา  ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค รวมถึงผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน อาทิ สมอ. กรมควบคุมมลพิษ สถาบันพลาสติก สถาบันการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม บจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. ไออาร์พีซี บจ. เอสซีจี เคมิคอลส์ บมจ. ทานตะวัน ร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมี ได้แก่ 
  • สนับสนุนนโยบาย​ Plastic​ Waste​ Management​Roadmap​ 2018-2030 และ​ CE
  • ผลิตจากวัสดุประเภทmono material, bio based, และ​ recyclabe 
  • ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากล 
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุ/สัมผัสอาหารต้องผ่านคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)
  • ไม่ใช้สารอันตรายเติมแต่งในผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิงสารที่ห้ามใช้ตามมาตรฐาน EC 1272/2008 รวมถึงสารหนู ทองแดง คลอโรพาราฟิน โฟม อีกด้วย  
ทั้งนี้ จะนำ(ร่าง)ข้อกำหนดดังกล่าวเข้าสู่การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
-------------------
ติดตามข่าวสารฉลากเขียวได้ที่  
www.tei.or.th/greenlabel
Facebook: greenlabelthailand
Intragram: @greenlabelthailand
Line: @greenlabelthailand