4 เมษายน 2561 | 10:40 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

รู้หรือไม่ การใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน มีข้อดีอะไรบ้าง