4 เมษายน 2561 | 10:40 น.

รู้หรือไม่ การใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน มีข้อดีอะไรบ้าง