14 กรกฎาคม 2564 | 10:36 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

การประเมินโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ฉลากเขียว