22 กรกฎาคม 2564 | 15:02 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

GreenPro Summit 2021, International Conference and Exhibition Theme: Sustainable Production and Consumption

22 กรกฎาคม 2564  ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  โดย ดร. ฉัตรตรี ภูรัต ผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ "GreenPro Summit 2021, International Conference and Exhibition Theme: Sustainable Production and Consumption"

โดยมีการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน  เช่น อินเดีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ในหัวข้อ Sustainable Consumption and Production Challenge for International Trade ที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ โดยกล่าวถึง ความสำคัญของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของตลาดโลก ความท้าทายของการค้าระหว่างประเทศ การปลดล็อคโอกาสทางการค้าต่างๆ ด้วยการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น


ติดตามข่าวสารฉลากเขียวได้ที่
 www.tei.or.th/greenlabel
Facebook: greenlabelthailand
Intragram: @greenlabelthailand
Line: @greenlabelthailand