28 กรกฎาคม 2564 | 18:20 น.
ภายใต้โครงการ:

5 หลักการที่สะท้อนความยั่งยืนจากโอลิมปิก 2020