19 พฤศจิกายน 2564 | 18:13 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

มุมมองต่อการดำเนินงานของฉลากเขียวเพื่อสนับสนุนมติการประชุม COP26

19 พฤศจิกายน 2564 ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  และเลขาธิการองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD  ให้สัมภาษณ์ในรายการพลังงานไทยใหญ่อุดม ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก [TV5HD1] ในมุมมองต่อการดำเนินงานของฉลากเขียวเพื่อสนับสนุนมติการประชุม COP26 ซึ่งฉลากเขียวเป็น สัญลักษณ์เพื่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ที่ออกให้กับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตลอดกระบวนการตั้งแต่ผลิตจนถึงการนำไปกำจัด  อีกทั้งยังเป็น เครื่องหมายที่สากลยอมรับ สำหรับผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคช่วยกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน