7 ธันวาคม 2564 | 19:26 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ฉลากสิ่งแวดล้อมและการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม