31 ตุลาคม 2561 | 19:08 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

Annual General Meeting 2018 กลุ่ม Global Eco Labeling Network (GEN) เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561