29 มกราคม 2562 | 15:15 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561