20 กุมภาพันธ์ 2562 | 18:07 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

SMART ENERGY / ฉลากลดคาร์บอน ลดโลกร้อน (คลิป)
ที่มา รายการ SMART ENERGY ช่องไทยรัฐ TV