5 มีนาคม 2562 | 18:37 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

TEI จับมือ SPAR ผลักดันการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562