8 มีนาคม 2562 | 14:49 น.

พิธีมอบใบรับรอง Inno-Green Station เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562