11 มีนาคม 2562 | 14:39 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

เครื่องมือที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คลิป)