11 มีนาคม 2562 | 14:39 น.

เครื่องมือที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คลิป)