11 มีนาคม 2562 | 15:20 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

Green Report / ตระหนักใช้สินค้าฉลากเขียว (คลิป)