10 เมษายน 2562 | 15:23 น.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร (Green Restaurant) วันที่ 23 เมษายน 2562