16 สิงหาคม 2562 | 17:41 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

ประชุมคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งที่ 15-3/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562