3 ตุลาคม 2562 | 16:38 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

ประชุมคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งที่ 16-4/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562