25 ตุลาคม 2562 | 16:05 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์สายไฟ และผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้จากพลาสติก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562