12 กุมภาพันธ์ 2563 | 11:37 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  ฉลากเขียว จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 1/2563 โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานฉลากเขียว ประจำปี 2563 และพิจารณากิจกรรมการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


โดย  TEI