13 มีนาคม 2563 | 15:25 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

ประชุมคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 18-1/2563

13 มีนาคม 2563  ฉลากลดคาร์บอน ฝ่ายสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 18-1/2563 โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม