4 สิงหาคม 2563 | 18:04 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

แนวทางการผลักดันการจัดซื้อจัดจ้าง​ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

31 กรกฎาคม 2563 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้จัดการส่วนงานฉลากเขียว หารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ​และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ​ เรื่อง แนวทางการผลักดันการจัดซื้อจัดจ้าง​ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ การสร้างกลไกการตลาดและการประเมินวัดผลอย่างเป็นระบบ​และรูปธรรม รวมถึงสิทธิประโยชน์​ของผู้ผลิต​และผู้บริโภค​