19 สิงหาคม 2563 | 17:04 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

บัดนี้ - 30 กันยายน 2563 ขอเชิญประกวดคลิป VDO หัวข้อ สินค้าฉลากเขียวและสินค้าฉลากลดคาร์บอน

กิจกรรมประกวดคลิป VDO เชิญชวนผู้บริโภคใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ สินค้าฉลากเขียวและสินค้าฉลากลดคาร์บอน

โดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เฉพาะสินค้าฉลากเขียวและสินค้าฉลากลดคาร์บอน
 • เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
 
ชิงเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
            รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
            รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
            รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
            รางวัลพิเศษ ยอด like and share สูงสุด รางวัล  5,000 บาท
 
เกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัคร
 1. ผู้สนใจส่งคลิปเข้าประกวด
 2. ผู้เข้าประกวดจะต้องคิดชื่อที่สอดคล้องกับหัวข้อและเข้าใจง่าย และใช้ชื่อนั้นเป็นชื่อในการโพส ลงในสื่อ Social เช่น Facebook หรือ YouTube เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
 3. ผู้สมัครสามารถส่งคลิปในลักษณะทีมหรือเดี่ยวก็ได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เพื่อจัดทำเป็นผลงานรูปแบบคลิปวีดีโอ

หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเปลี่ยนชื่อคลิปวีดีโอ หลังจากส่งมายังมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบคลิปวีดีโอได้ จึงถือว่าเป็นการสละสิทธิ์โดยทันที
 
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ผู้ประกวดรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ติดสิขสิทธิ์จากบุคคล หรือหน่วยงานอื่น
 3. ภายในคลิปวีดีโอจะต้องมี Logo มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ฉลากเขียว และฉลากลดคาร์บอน
 4. คลิปวีดีโอจะต้องมีความละเอียดขั้นต่ำของ 1080p/full HD มีความยาวไม่เกิน 3 นาที
 5. ผู้เข้าประกวดต้องนำคลิปวีดีโอของตนเอง โพสต์ลงสื่อ Social เช่น Facebook หรือ YouTube โดยติด #ฉลากเขียว #ฉลากลดคาร์บอน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
ประกาศผลวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทาง Facebook: https://www.facebook.com/thaigreenlabelscheme

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนงานฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 528    มือถือ: 0661649395
E-mail: greenlabelthailand@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/thaigreenlabelscheme