24 สิงหาคม 2563 | 11:39 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

9 กันยายน 2563 ขอเชิญร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดฉลากเขียว “ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารและผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์”