20 ตุลาคม 2563 | 18:24 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุม​คณะกรรมการ​บริหารโครงการ SCP Outreach ดำเนินงานระหว่าง ค.ศ. 2020-2024 ใน 5 ประเทศ

14-15 ตุลาคม 2563   ดร.วิจารย์​ สิ​มา​ฉายา​ ผู้อำนวยการสถาบัน​สิ่ง​แวดล้อม​ไทย​ และผู้แทนส่วนงานฉลากเขียว เข้าร่วมประชุม​คณะกรรมการ​บริหารโครงการ SCP Outreach ดำเนินงานระหว่าง ค.ศ. 2020-2024 ใน 5 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียตนาม และภูฐาน) โดยร่วมนำเสนอที่มาของฉลากเขียวและแนวทางการบริหารการรับรองและการพัฒนา​ข้อกำหนด

และการประชุมโครงการ Advance SCP ดำเนินงานระหว่าง ค.ศ. 2018-2020 นี้ ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเชีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการจากผู้แทนแต่ละประเทศ